F1: Arthur en Peggy
F2: Bas en Elena
E8: Danica en Cornee
E7-E6 Chayenne, Yoshua en Levi
E5: Bram van Harten en Daniel de Graaf
E4 Bram Maasman, Iris van de Schaaf en Iris kok
E3: Michiel
E2 Martiene
E1 Wouter
D4 Jesse Sharina en Nina
D3 Daniëlle en Jelle
D2 Leon en Myrthe
D1 Ricardo Aimee en Taylor
C5 Lisanne en Anneloes
C4 Bodine en Taylor
C3 Elko en Maaike de Vries 
C2 Michelle en Marit
C1 Quinten en Jorn
B3 Dion en René
B2 Ron
B1 Mark
A2 Jorn en Taylor
A1 Joke en Desiree
S2 Elko en Keetie
S1 Sjonnie en Bas
Agenda
 
Zaterdag 16 juni
 
Zondag 2 september
Startdag 10.30 uur