Beste leden van Exakwa,

via deze weg weer een update vanuit de Technische Commissie. Op woensdag 6 november jl. hadden wij weer onze maandelijkse vergadering waarin we allerlei zaken, die de afgelopen periode voorbij kwamen en die in de nabije toekomst voor ons liggen, bespraken. Een aantal zaken willen we in dit korte verslag met jullie delen.

Allereerst willen we jullie op de hoogte brengen dat de samenstelling van de TC is veranderd. Zo heeft Mark Ijssennagger zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit de TC. Zijn taken binnen de geleding van de senioren en de A-jeugd zullen voorlopig door Martin van Hinte worden waargenomen. Vorige maand berichtten we jullie al over de vacatureruimte binnen de E- en de F jeugd. Deze is nog niet ingevuld. Daar komt nu door het vertrek van Mark nog een vacature bij. Heb je interesse om met de TC mee te participeren, neem dan gerust eens contact met 1 van ons op voor een vrijblijvend gesprek. Zelf zullen wij ook actief mensen benaderen om de ruimtes op te vullen.

Binnen de geleding van de senioren hebben we de afgelopen weken wederom bekeken of de hoeveelheid speelsters en spelers wel in verhouding staat tot de hoeveelheid teams. Immers, we streven ernaar om een ieder zoveel mogelijk speeltijd te bieden en we willen met de wedstrijdteams zo optimaal mogelijk te presteren. Voor het komende zaalseizoen hebben wij geconcludeerd dat we door moeten gaan op de wijze zoals het nu ook gaat, maar dat we er voor het komende veldseizoen (met goed hoop) weer een vijfde team in kunnen schrijven. Een logisch gevolg is, (veel) minder spelers per team. Belangrijk om ook hier te melden is dat we op zoek zijn naar een coach voor de senioren 2 en op zoek blijven naar Dames voor de senioren. Weet je iemand? Dan stellen we het op prijs als deze persoon met ons in contact gebracht kan worden.

De publicatie van de zaaltrainingen was dit jaar erg laat. We realiseren ons dat we van menigeen de week- en/of werkplanning in de war hebben gegooid. Onze welgemeende excuses daarvoor. Het maken van de planning is een minder gemakkelijke klus omdat er met veel belangen en partijen rekening gehouden dient te worden. Informatie komt niet altijd op het moment dat je het wenst en er blijven daardoor zo nu en dan zaken ‘zweven’. Wel spraken we over de trainingen een aantal dingen duidelijk af.

1.       Publicatie zal voortaan geschieden zoals vermeld in de jaarplanning.

2.       We trainen altijd!! Enkel in de vakanties is er geen training. (De zomervakantie is een uitzondering hierop)

3.       Daar waar mogelijk trainen teams eens per week gezamenlijk.

4.       Vanaf de D-geleding t/m de A-geleding wordt er 2x per week getraind.

De laatste 2 punten dwingen ons om in de toekomst met creatieve oplossingen te komen in de organisatie ervan. Een aantal ideeën zijn reeds kort besproken.

Tot slot berichten we jullie graag over de ontwikkelingen binnen de opleidingstak van de TC. Een aantal weken geleden hebben we onze eerste trainersbijeenkomst gehad. We zijn zowel theoretisch als praktisch met een 20-tal trainers aan het werk geweest om onze jeugdopleiding verder te ontwikkelen. Een plan, waar we overigens meerdere jaren voor uit hebben getrokken. Naast een grote groep enthousiaste en kundige trainers, hebben we ook mensen aan het begin van het jaar bereid gevonden om (jonge) trainers te begeleiden. We noemen ze hier voor het gemak; mentoren. Deze groep mentoren is aanstaande maandag 18 november uitgenodigd om oa. Hun ervaringen te delen en om de werkwijzen verder op elkaar af te stemmen.

Dan rest ons nog 1 vraag, Als er mensen zijn die belangstelling hebben voor een KT2 opleiding, meld je dan even bij Martin van Hinte of Micha de Kromme. (Minimum leeftijd is 15 jaar)

Namens de TC,

Martin van Hinte

 

Agenda
  
 
 
Zaterdag 15 februari
Valentijnsfeest