Zondag 2-2-2020, van 14u tot 16u een trainersbijeenkomst inplannen, dat is enigszins aan de pretentieuze kant…, ondanks een aantal (last-minute) afmeldingen mochten we toch 25 enthousiaste trainer-coaches en mentoren verwelkomen!

We hebben de volgende thema’s behandeld. Te beginnen met ideeën en tips v.w.b. het aanvliegen en invullen van dit soort bijeenkomsten, want het doel is om een zo groot mogelijk bereik te genereren zodat we gezamenlijk in beweging komen en door ontwikkelen. Dit zal uiteindelijk ook zijn vertaalslag maken naar onze spelers op het veld.

Vervolgens hebben we het populaire spelletje 1-2-en gespeeld en behandeld gezien door de bril van een bewegingsonderwijzer. Voor sommige aanwezigen ontstonden er zo nieuwe inzichten, kijkende naar spelplezier, betrokkenheid, niveauverschillen en teamspirit. Later zouden er nog enkele creatieve spelvormen 1-2-en gespeeld worden.

Het grootste gedeelte van de tijd werd besteed aan het formeren van een eerste opzet van de teamindeling voor het komende jaar. De trainer-coaches gingen onder leiding van de geledingscoördinatoren aan de slag gewapend met post-its en pennen. De TC heeft getracht het afgelopen seizoen alle teams en spelers te bekijken tijdens training of wedstrijd. Uiteraard lukt het dan niet altijd om een optimaal beeld te verkrijgen. De trainers hebben in principe het beste zicht, want ook het meeste contact. Het streven is om alle spelers van een passende plek te voorzien. De meer vaardige en getalenteerde spelers in de teams die wedstrijdkorfbal gaan spelen. De spelers die hierbij in de buurt komen worden dan geplaatst in teams dicht tegen de wedstrijdkorfballers aan en de overige spelers op een sportieve en sociaal passende plek in de geleding. Zij spelen breedtekorfbal, wat overigens gewoon neerkomt op wedstrijdkorfbal, maar op een voor hun passend niveau.

Uiteindelijk was er een concept teamindeling beschikbaar waar de TC mee verder kan de komende periode. Er staan uiteraard nog wel een paar actiepunten open waar we met het oog op de teamindeling mee aan de gang moeten gaan. We streven ernaar de teams en de bijbehorende begeleiding over 2 maanden ready te hebben. Het spreekt voor zich dat we tot die tijd discreet omgaan met de kennis die we hebben inzake de teamindeling.

We hebben afgesloten met stukje evaluatie waarbinnen we het trainersbeleid voor de komende hebben besproken. Deze is inmiddels gedeeld met de trainer-coaches. De methodiek ‘’spelenderwijs leren’’ kwam ook nog even aan bod, deze methodiek is nog lang niet bij iedereen bekend, maar erg nuttig en prettig in gebruik wanneer je op niveau per korfbalthema trainingsoefeningen wil aanbieden. Onze vereniging beschikt over een unlimited toegang voor trainers tot de applicatie en ook deze info is inmiddels weer onder de aandacht gebracht bij de trainers. Tot slot heeft de vereniging budget voor opleiding vanuit de Bond en zijn er een aantal aanmeldingen gedaan door ouders en trainer-coaches die hier interesse in hebben. Er is overigens nog voldoende ruimte, dus mocht u iets meer willen weten, neem gerust even contact op.

De komende trainersbijeenkomsten staan gepland op 20 april en 15 juni.

Met sportieve groet,

namens de TC Exakwa bestaande uit Keetie, Maaike, Jorn, Renee, Taylor, Daniel en Martin

Micha

  

 

 

 

Inspiratie avond KNVK

Op vrijdagavond 17 januari heeft een afvaardiging van de TC tezamen met enkele trainers een inspiratie avond aangeboden vanuit de KNVK bezocht in Sassenheim.

De avond was bestond uit 2 verschillende thema’s. Onze trainers namen deel aan een praktijksessie ‘’Spelenderwijs Talent Ontdekken’’ en waren zeer enthousiast over de aangereikte stof.

De TC afvaardiging woonde een theoriesessie bij die werd voorgezeten door niemand minder dan Wim Scholtmeijer. Hij nam ons mee in de route die mag worden afgelegd wanneer er technisch beleid gevormd wordt.

Gedurende de avond kregen wij -naast mooie tips en fijne ideeën- regelmatig bevestiging dat de ingeslagen weg OK is. Zo werd het mentorschap voor trainers naar voren gehaald, duo’s van minder en meer ervaren trainers op een team op waarde geschat, teams gezamenlijk laten trainen als een must gezien en het idee van train de trainers een prioriteit genoemd. Uiteraard wordt beleid gemaakt aan de hand van visie en kernwaarden, daar zullen we ons ook nog zeker in gaan verdiepen de komende tijd.

Waar zijn we momenteel nog meer mee bezig? Het concept trainersbeleid bevindt zich met het oog op de komende seizoenen in de afrondende fase, de eerste initiatieven met het oog op de teamindeling voor volgend jaar zijn gedaan en zeer binnenkort is er weer een trainersbijeenkomst op niveau te verwachten.

Met Sportieve Groet,

Micha de Kromme

 

 

Beste leden van Exakwa,

via deze weg weer een update vanuit de Technische Commissie. Op woensdag 6 november jl. hadden wij weer onze maandelijkse vergadering waarin we allerlei zaken, die de afgelopen periode voorbij kwamen en die in de nabije toekomst voor ons liggen, bespraken. Een aantal zaken willen we in dit korte verslag met jullie delen.

Allereerst willen we jullie op de hoogte brengen dat de samenstelling van de TC is veranderd. Zo heeft Mark Ijssennagger zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit de TC. Zijn taken binnen de geleding van de senioren en de A-jeugd zullen voorlopig door Martin van Hinte worden waargenomen. Vorige maand berichtten we jullie al over de vacatureruimte binnen de E- en de F jeugd. Deze is nog niet ingevuld. Daar komt nu door het vertrek van Mark nog een vacature bij. Heb je interesse om met de TC mee te participeren, neem dan gerust eens contact met 1 van ons op voor een vrijblijvend gesprek. Zelf zullen wij ook actief mensen benaderen om de ruimtes op te vullen.

Binnen de geleding van de senioren hebben we de afgelopen weken wederom bekeken of de hoeveelheid speelsters en spelers wel in verhouding staat tot de hoeveelheid teams. Immers, we streven ernaar om een ieder zoveel mogelijk speeltijd te bieden en we willen met de wedstrijdteams zo optimaal mogelijk te presteren. Voor het komende zaalseizoen hebben wij geconcludeerd dat we door moeten gaan op de wijze zoals het nu ook gaat, maar dat we er voor het komende veldseizoen (met goed hoop) weer een vijfde team in kunnen schrijven. Een logisch gevolg is, (veel) minder spelers per team. Belangrijk om ook hier te melden is dat we op zoek zijn naar een coach voor de senioren 2 en op zoek blijven naar Dames voor de senioren. Weet je iemand? Dan stellen we het op prijs als deze persoon met ons in contact gebracht kan worden.

De publicatie van de zaaltrainingen was dit jaar erg laat. We realiseren ons dat we van menigeen de week- en/of werkplanning in de war hebben gegooid. Onze welgemeende excuses daarvoor. Het maken van de planning is een minder gemakkelijke klus omdat er met veel belangen en partijen rekening gehouden dient te worden. Informatie komt niet altijd op het moment dat je het wenst en er blijven daardoor zo nu en dan zaken ‘zweven’. Wel spraken we over de trainingen een aantal dingen duidelijk af.

1.       Publicatie zal voortaan geschieden zoals vermeld in de jaarplanning.

2.       We trainen altijd!! Enkel in de vakanties is er geen training. (De zomervakantie is een uitzondering hierop)

3.       Daar waar mogelijk trainen teams eens per week gezamenlijk.

4.       Vanaf de D-geleding t/m de A-geleding wordt er 2x per week getraind.

De laatste 2 punten dwingen ons om in de toekomst met creatieve oplossingen te komen in de organisatie ervan. Een aantal ideeën zijn reeds kort besproken.

Tot slot berichten we jullie graag over de ontwikkelingen binnen de opleidingstak van de TC. Een aantal weken geleden hebben we onze eerste trainersbijeenkomst gehad. We zijn zowel theoretisch als praktisch met een 20-tal trainers aan het werk geweest om onze jeugdopleiding verder te ontwikkelen. Een plan, waar we overigens meerdere jaren voor uit hebben getrokken. Naast een grote groep enthousiaste en kundige trainers, hebben we ook mensen aan het begin van het jaar bereid gevonden om (jonge) trainers te begeleiden. We noemen ze hier voor het gemak; mentoren. Deze groep mentoren is aanstaande maandag 18 november uitgenodigd om oa. Hun ervaringen te delen en om de werkwijzen verder op elkaar af te stemmen.

Dan rest ons nog 1 vraag, Als er mensen zijn die belangstelling hebben voor een KT2 opleiding, meld je dan even bij Martin van Hinte of Micha de Kromme. (Minimum leeftijd is 15 jaar)

Namens de TC,

Martin van Hinte

 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier