Beste ouders, bezoeker en leden,

Tijdens de landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen, wij hebben de huidige corona richtlijnen van de overheid, NOC*NSF en het KNKV vertaald naar een aantal huisregels.

We delen deze graag vooraf met jullie, zodat iedereen volledig is geïnformeerd. Hierbij de algemene regels die op onze accommodatie van kracht zijn:

  1. Trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan. De max 40-regel geldt niet voor de sport. Ouders zetten hun kinderen weer af bij de rotonde en blijven verder weg van het veld. Dit geldt ook voor onze thuiswedstrijden.
  2. Voor de uitwedstrijden geldt; alleen vervoer, geen publiek bij de wedstrijden. Chauffeurs worden gezien als begeleiding en mogen aanwezig zijn.
  3. Van bezoekende partijen verwachten wij gedrag zoals beschreven bij punt 2. Per team laten wij maximaal 2 coaches toe en de chauffeurs.
  4. Iedereen verzorgt zijn eigen eten en drinken. (de kantine is gesloten).
  5. Duidelijk zichtbare Corona Coördinatoren (hesjes) zien toe en handhaven zonodig bovenstaande regels.
  6. Voorafgaand aan trainingen en wedstrijden moet er een gezondheidscheck plaatsvinden; Dit wordt gedaan door de trainer/coach van het desbetreffende team (zie bijlage hieronder)

Nb. Indien 1 van de vragen met “ja” beantwoord is, mag iemand niet deelnemen aan trainingen of wedstrijden. Dit tevens melden bij het bestuur.

Respecteer de regels van andere verenigingen, ook al wijken die af van die van ons!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier