Algemeen:

 

        Het is belangrijk dat iedereen zich aan de voorgeschreven tijden houdt. (Dit om mogelijke besmetting van elkaar te voorkomen en om filevorming richting de dreef uit te sluiten)

        Ouders brengen en halen alleen. Zij mogen niet blijven en ook niet parkeren en in de auto wachten. Rij door tot de rotonde en laat kinderen op de aangewezen plek uit- en instappen.

https://www.facebook.com/1133057696746924/posts/3686498084736193/

        Kinderen moeten de aangegeven looproutes volgen zoals aangegeven in het plan van aanpak wat op de website is gepubliceerd op 5 mei jl.

        Neem alleen die spullen mee die je echt nodig hebt tijdens de training. Leg deze spullen naast je trainingsveld of op de aangewezen plek naast de velden (niet het tassenrek gebruiken omdat je daar niet meer langs gaat bij het verlaten van het veld)

        Toiletten zijn alleen voor nood te gebruiken. Graag voor vertrek van huis hier rekening mee houden.

        We willen ten alle tijde voorkomen dat er filevorming op de dreef ontstaat. Wanneer dit dreigt te gebeuren, dan graag even rond rijden richting de dichtstbijzijnde rotondes en het later weer proberen.

 

Voor de trainers:

 

        Alle trainers zijn minimaal een 25 minuten voor de start van de training aanwezig zodat zij ruim de tijd hebben om hun veld klaar te zetten en om de kinderen te ontvangen.

        Vanaf het moment dat kinderen gebracht kunnen worden, zorg je dat je klaar bent met opbouwen zodat je de kinderen kunt opvangen.

        Wanneer kinderen in hun vak/op hun veld zijn, mogen ze daar niet meer uit totdat de training (volgens aangegeven tijdstip) klaar is.

        Voor, tijdens en na de training zijn er vrijwilligers van de vereniging die het halen en brengen, het handen wassen en het gebruik van de materialen begeleiden. Jullie hoeven enkel de training te verzorgen en kinderen zo nodig aanspreken op minder wenselijk gedrag.

        Teams zorgen er zelf voor dat het trainingsveld wordt ingericht.

        Aan het einde van de training stuur je jullie kinderen ‘stapsgewijs’ naar de daarvoor bestemde handen-was-plek. Na het handen wassen worden de kinderen doorgestuurd naar de ophaalplek. Hier is op zaterdag bij de F- , de E- en de D-geleding een vrijwilliger aanwezig die het verkeer begeleiden en ervoor zorgt dat het juiste kind in de juiste auto komt.

        Wanneer jullie kinderen vertrokken zijn, willen we jullie vragen om alle ballen te ontsmetten in de daarvoor bestemde bakken. Na ontsmetting leg je de ballen op de aangewezen ‘droogplek’ en ben je in principe klaar.

        Tot slot, alle trainers behoren tot de groep van 18 jaar en ouder. Houd je aan de RIVM richtlijnen (ten opzichte van de kinderen, maar ook t.o.v. elkaar).

 

Dinsdag

Vrijwilligers                          :              2 mensen om te openen, velden en materiaal klaarleggen

Middag                                  :             Velden worden klaargelegd (deze blijven liggen t/m zaterdag)

18:30 u                                  :            Vrijwilligers aanw. (Hekken & kraantje open, zeepjes en doekjes checken)

18:35 u                                  :            Trainers aanw. (Velden en materialen klaarleggen)

Wie

Tijdstip 

aanwezig

Start training

Einde training

Tijdstip v vertrek

A1 / A2 / A3

18:50

19:00

20:00

20:05

B4 / B5

19:00

19:10

20:10

20:15

Materiaal schoonmaken en opruimen. Velden blijven liggen tot zaterdag

Donderdag

Vrijwilligers                          :              2 mensen om te openen, velden en materiaal klaarleggen

Middag                                  :              Velden worden klaargelegd (deze blijven liggen t/m zaterdag)

18:20 u                                  :              Vrijwilligers aanw. (Hekken & kraantje open, zeepjes en doekjes checken)

18:25 u                                  :              Trainers aanw. (Velden en materialen klaarleggen)

Wie

Welk veld?

Tijdstip

aanw

Start training

Einde training

Tijdstip v vertrek

B1

1

18:45

18:50

19:50

19:55

B2

2

18:45

18:50

19:50

19:55

B3

3

18:45

18:50

19:50

19:55

C4

4

18:55

19:00

20:00

20:05

Materiaal schoonmaken en opruimen, velden blijven liggen voor zaterdag

Zaterdag

Vrijwilligers                          :              2 mensen om te openen, velden en materiaal klaarleggen

                                                               (om 11:25u zou er gewisseld kunnen worden met vrijwilligers)

09:00 u                                  :              Vrijwilligers die het materiaal klaarleggen, aanwezig

09:00 u – 09:30 u :               :              Materialen klaarleggen (velden liggen er nog van donderdag)

Wie

Aantal kinderen

Aantal trainers

Welk veld?

Tijdstip v brengen

Start training

Einde training

Tijdstip v halen

F – jes

   

1

09:35

09:45

10:45

10:55

E1/E2

   

2

09:50

10:00

11:00

11:10

E3/E4

   

3

09:50

10:00

11:00

11:10

E5

   

4

09:50

10:00

11:00

11:10

               

D1/D2

19

 

1 & 2

11:30

11:40

12:40

12:50

D3

8

 

3

11:40

11:50

12:50

13:00

D4/D5

16

 

4

11:40

11:50

12:50

13:00

               

C1 /C2

21

 

1

13:30

13:40

14:40

14:50

C3 

   

2

13:40

13:50

14:50

15:00

C5 /C6

19

 

3

13:50

14:00

15:00

15:10

Materiaal schoonmaken en opruimen, velden opruimen.

 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier