Woensdagavond 11 oktober 2017 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Exakwartier plaats. De kantine was gevuld met 54 personen, het voltallige bestuur, leden en ouders van minderjarige leden. Er hadden zich 36 mensen afgemeld voor de vergadering. Onze voorzitter neemt de aanwezigen mee door de jaarverslagen. Er wordt bij verschillende onderwerpen uit de jaarverslagen even stil gestaan. De kascontrolecommissie heeft de boekhouding akkoord bevonden. Hier treedt Maarten Doeswijk af, Harrie de Rijk meldt zich vrijwillig aan om hier zitting in te nemen. Steven Knol heeft afscheid genomen van het bestuur en heeft het stokje overgedragen aan Arthur Boelman. Tevens is de functie van het bestuurslid nevenactiviteiten weer voorzien, Joke Stoop zal hier invulling aangeven. Tijdens de avond wordt nog opgemerkt hoe nodig de vrijwilligers zijn, kijk voor een actueel overzicht de vacaturebank. Marion Bol gaf een korte presentatie hoe het staat met het project kunstgras. Door middel van een PowerPoint presentatie nam zij de aanwezigen mee in de stand van zaken. Er zijn gesprekken gaande met het sportbedrijf en de KNKV, de bedoeling is dat het meegenomen wordt in de voorjaarsnota 2018 van de Gemeente Lelystad. De aanwezigen jubilarissen worden door het bestuur in het zonnetje gezet, zij krijgen een blijvende herinnering overhandigd.

Agenda
 
Zaterdag 16 juni
 
Zondag 2 september
Startdag 10.30 uur