I.v.m het schoolkorfbal die a.s. dinsdag ook op onz veld zal zijn kan het zijn dat je niet hoeft te trainen. Overleg dit even met je trainer/coach.
Zij bepalen zelf of jullie later gaan trainen of de training op een andere manier gaan invullen.

 

Beste leden,

Het voornemen van het dagelijks bestuur is om vooruitlopend op de nieuwe begroting voor het komende seizoen 2020 ruimere financiële kaders te hanteren om afspraken te kunnen maken voor het extern werven van de hoofdtrainer voor de selectie.  

Toelichting:

De afgelopen jaren hebben wij als vereniging dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en kunde van eigen leden om invulling te geven aan het hoofdtrainerschap op het niveau van 1e en 2e klasse. Dit stelde ons in staat om de basis op orde te krijgen zonder daar korfbal technisch op te hoeven inleveren. Wij verkeerden daarmee in een luxe positie maar deze situatie is niet eeuwig.

Met het vertrek van Sjonnie Vagevuur hebben wij ons voor het hoofdtrainerschap weer naar buiten moeten richten en een vacature opgesteld om extern te werven. Dat betekent ook dat wij ons dienen te richten naar de gangbare onkostenvergoedingen die op dit niveau gebruikelijk zijn. De kaders om daaraan invulling te geven worden bepaald binnen onze verenigingsbegroting en de huidige kaders zijn daarin te beperkt.

De begroting voor het komende seizoen moet overigens nog worden opgesteld en tijdens de ALV bekrachtigd maar omdat wij nu al tot het contracteren van een nieuwe hoofdtrainer moeten overgaan kunnen wij niet wachten tot die reguliere ALV. Om die reden meldt het dagelijks bestuur dat zij voornemens is op die nieuwe kaders vooruit te lopen naar een verruiming van het budget.

De vertrouwelijkheid van de te maken specifieke afspraken maakt dat wij over details van die afspraken verder geen algemene bekendheid geven. Dat blijft een zaak van het dagelijks bestuur. Maar wij kunnen wel melden dat wij daarbij een aantal criteria hanteren, gericht op de financiële draagkracht van de vereniging, contracten op vergelijkbaar niveau bij verenigingen elders, een contractduur passend bij de gewenste continuïteit van de relatie die we willen aangaan. 

Zondag vanaf 11.00 uur gaan we ons terrein toernooi klaar maken!

Velden worden gelegd, lijnen gekalkt, vegen, tenten opbouwen, slingers ophangen, schoonmaken etc, etc. Trommel alle ouders uit je kinds team op en kom een uurtje helpen. De koffie staat klaar!

Maandag begint het schoolkorfbal toernooi!

We hebben nog niet genoeg scheidsrechters om alle wedstrijden te vullen. Kun je maandag, dinsdag of woensdagavond een wedstrijd fluiten, meld je dan rond 17.45 uur bij de wedstrijdtent. Voor de woensdagmiddag groepen 3 en 4 melden om 13.45 uur bij de wedstrijdtent. Red je deze tijden niet maar wil je later op de dag/avond fluiten neem dan even contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bedankt alvast!

Van de 8 zijn er nu al 6 gesponsord!

Wil jij met je naam of team op de parasol komen te staan? Sponsor dan een parasol! Voor €70.- komt jouw naam of het team op de parasol!
Wil je meer informatie stuur dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

.

Graag zouden wij met het oog op het seizoen korfbal 2019-2020 inventariseren waar mogelijkheden liggen qua invulling van de trainer / coaches per geleding / team.
Zou je zo vriendelijk willen zijn om dit formulier in te vullen voor 15 mei.

Deze inventarisatie wordt door de Technische Commissie meegenomen om inzicht te krijgen in de wensen en ambities van onze trainers.
Zoals jullie wellicht weten houdt de TC zich onder andere bezig met het indeling van de teams en de bemensing (trainer – coach) ervan.

Vul het formulier hier in

Het einde van dit seizoen komt er aan en daarmee ook de nieuwe teamindeling. Een klus waar de TC druk mee is. Om deze puzzel zo goed en eerlijk mogelijk te kunnen publiceren willen we de aandacht leggen op leden die komend seizoen niet verder gaan. Je hebt officieel nog even de tijd, maar we vragen je toch je opzegging eerder kenbaar te maken. Daardoor kunnen wij rekening houden met aantallen in teams en de hoeveelheid teams. Indien je wilt opzeggen kan dat bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Kijk op onze website voor meer informatie

Natuurlijk hopen wij dat we állemaal Exakwa blijven!

Op zondag 14 april jongstleden heeft een afvaardiging van de TC samen met een tiental trainers uit de diverse geledingen een trainersbijeenkomst genoten. Doel van de bijeenkomst was om een start te maken met een vernieuwde / verbeterde trainingslijn. Vele trainers hebben aangegeven hier belang aan te hechten en wilden graag meedenken. De ‘’Rode Draad’’ zoals een jaar of 12 geleden is ontwikkeld, is langzaam toe aan een upgrade, hoe mooi zou het zijn wanneer het ons lukt om een databank te creëren waaruit onze trainers oefenstof op maat en passend bij de huidige tijd kunnen gebruiken…? Wij -Martin en Micha- mochten de trainersbijeenkomst verzorgen, hebben geopend met een korte presentatie waarin wij onze ideeën en inzichten deelden met de aanwezigen, alsmede enkele ondersteuningsvragen. Uiteraard hebben de trainers ook hun ervaringen en wensen kunnen delen, waarna zij tijdens de aangeboden werkvormen de aanwezige kennis konden inzetten ter bevordering van het eerder genoemde doel. Wij vonden het fijn om te zien dat wij door het ‘’met elkaar te kunnen sparren en elkaar te mogen voeden’’ te faciliteren een duidelijke behoefte konden vervullen. Er is ongelooflijk veel talent en kennis aanwezig binnen onze vereniging, zo ook op het trainersvlak. Komende tijd zullen wij naar aanleiding van de informatie en wensen die ons ter oren zijn gekomen in eerste instantie aan de slag gaan met de volgende zaken: - Inplannen van een aantal vaste trainersbijeenkomsten tijdens komend seizoen - Jongere coaches van begeleiding / mentorschap voorzien - Ontwikkeling van onze trainers op de kaart zetten, mogelijkheden aanbieden voor scholing - Mogelijkheden bekijken tot samenvoegen van teams tijdens trainingen - Jeugd korfbalclinics opzetten De eerste stap is gezet en er zullen er komend seizoen dus meer volgen, hopelijk met zoveel als mogelijk trainers aanwezig. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het voor elke trainer nog inzichtelijker wordt ‘’wat wij onze spelers per geleding willen aanleren’’

Namens de TC, met sportieve groet, Micha

 

Woensdag 3 april hebben de leden van de TC hun maandelijkse vergadering gehad. Momenteel bestaat de TC uit 8 leden. (Manon, Daniel, Rene, Mark, Jorn, Taylor, Micha en Martin).

Graag delen we globaal met jullie waar wij ons gedurende een dergelijke vergadering mee bezig houden omdat we helder en transparant willen communiceren. Net als de vorige vergadering van een maand geleden, staat het onderwerp ‘teamindeling’ t.b.v. het volgende seizoen hoog op de agenda. Een behoorlijke puzzel waar met grote zorgvuldigheid naar gekeken en over gesproken wordt. Immers de indeling van het ene team (of geleding) heeft invloed op het andere team of geleding. Verder is een deel van de technische commissie bezig met de ontwikkeling van een ‘rode draad’ rondom ontwikkeling en oefenstof binnen de trainingen t.b.v. onze leden. Met een groot aantal van onze trainers gaan we zeer binnenkort in gesprek om alle kennis en ervaring zoveel als mogelijk te bundelen en bruikbaar te maken voor alle andere en mogelijk nieuwe trainers. Ook zijn er plannen om meer clinics en een eigen trainersopleiding te organiseren.

Zo is iedereen weer even bij, we houden jullie op de hoogte.

Namens de TC,
Martin van Hinte

Agenda
 
 
20, 21 en 22 mei
Schoolkorfbaltoernooi 

Woensdag 29 mei t/m zaterdag 1 juni
Exakwa Jeugdkamp
 
Maandag 10 juni
Priktoernooi
 
Zondag 23 juni
Familietoernooi